Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 


 

«Töretlen hittel ember és magyar» (Wass Albert)

                              LÁTOMÁS

 

Este van,vasárnap este.A mediterrán levegő kellemesen borzongat az offshort szigeten.A földközi tenger hullámai,pajkosan játszadoznak,hatalmas csobbanásokkal csapódva a sziklákhoz.A gyönyörű panorámát nyújtó teraszon,Bajnai könnyes szemeit törölgeti.Bal kezével gyengéden átöleli Lendvai Ildikót.Fejét puha vállára helyezi.Jobb kezével int Horn Gábornak,add ide a tollad.Aláírom.Lemondunk!Vége van!Lendvai el-el csukló hangon:sírj csak sírj Gordon,Hálátlan nép,nem értenek ezek semmit..

A háttérből az emeregy /Kossuth nélkül / hullámzó hullámhosszán archívumból leporolt hang szól.Az akkori főbemondó az 56-os forradalom éjszakáján,bocsánatot kért a magyar néptől.Most ismétlik.Hazudtunk reggel,hazudtunk délben,hazudtunk este,és hazudtunk minden hullámhosszon!

Horn Gábor ördögi vigyora belehasít a mediterrán éjszakába.Aláírtad Gordon,mégsem látszik!He..he..Nekünk ilyen tollaink vannak.Érted már?

     Felriadok!

Mi lenne,ha vasárnap egy határozott,bátor mozdúlattal nemzeti-keresztény irányba mozdulnánk?Lángbetűkkel felrajzolnánk az égre,a magyarok megtalálták saját ösvényüket,ami egy darabig meredek,de a sajátjuk!Rá mertek lépni!És lihegve,megtépázva,de elindúltak.A világ ámúlatára..önbecsülésünk,gyökereinkből táplálkozó egészséges nemzettudatunk újraépítésében.

A következő hónapokban eldől a magyar jövő!Végleg,visszavonhatatlanúl!Ha nem indulunk el mielőbb saját ösvényünkön,nyugodtan készíthetjük keresztünket.Magyarorszá élt 1100 évet.Béke poraira.

Vasárnap reggel kellemes ébredést!Nemzeti ébredést!És egy bátor lépést…!Az elsőt!

Nem akarom,hogy a poraimat is privatizálják…!

2009.jun.5.

KD

  


 A hazáról

Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat, a haza nevében beszélni?

Te hallgass hazádra.

Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.

Ez a legfelsobb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.

Márai Sándor
Arról, hogy részt kell venned az emberek dolgában

Akárhová menekülsz, munkába, szerepbe vagy magatartásba, az emberek nem engednek el, utánad nyúlnak, megkövetelik, hogy részt vegyél mozgalmaikban, megosszad gondjaikat, terveiket és reménységeiket, kabátod szárnyát rángatják, s megtámadnak és kitagadnak, ha elvonulsz a közös feladatok elől. Bele kell nyugodnod - s ha művész vagy, gondolkozó, szemlélődő ember, nem könnyű ez! -, hogy az emberekkel kell tartanod. Velük kell sírnod és nevetned, s boldog és elégedett is úgy lehetsz csak, ha ők megengedik.

De az emberek - mondod te - csak egyenként felelősségteljes, érzőés résztvevő emberek; tömegben olyanok, mint a csorda; a legolcsóbb jelszavak tüzelik őket, a legaljasabb vágyak feszítik a tömeg mellkasát. Hogyan vehetek részt dolgaikban, ha nem akarom, hogy lelkem kárát vallja?

Csak azt felelhetem: őrizd meg lelked szabadságát úgy, hogy igazságos maradsz. Mikor olyasmit kíván tőled a tömeg, amit lelkiismereted megtagad, tagadd meg te is kívánságukat. Mindegy, mi az ára és következménye e magatartásnak. Szolidaritásodnak határa az igazságosság. Neked is van törvényed és hatalmad, nemcsak nekik. Ez a törvény és hatalom az igazság: fejed betörhetik, de ezt a hatalmat el nem vehetik tőled.

Márai Sándor

  

Cölöp a sivatagban

 

           Jókai Anna ünnepi gondolatai Wass Albert szobránál

 

     Fiatalemberek éreztek valamire rá,hogy mi az amikor az életünkről,a hazánkról és egy már eltávozott nagy emberről beszélünk.

Az első szavak Önökhöz szólnak,Mátészalka polgáraihoz,és azokhoz az emberekhez,akik kezdeményezték,hogy történjen meg ez a mai esemény.Milyen nagy dolog az,hogy ebben a szegénységben,és fokozódó kilátástalanságban a nehezen megkeresett pénzüket úgy adták össze,hogy abból egy szobor keletkezhessen.Ezt a magyar irodalom és minden tisztességes ember nevében csak megköszönni lehet!

A szobor alkotója –Párkányi Raab Péter- Dombóváron egy világháborús emlékművet készített,erre készülve munkái között találtam egy egészen rendkívűli Krisztus ábrázolást.Ez a kiváló szobrász egy olyan korpuszt formált meg,ahol a mi urunk még a kereszten van,de le akarja magát szakítani a keresztről,kicsit előrehajolt,a szegek a husába ivódnak,ott kinlódik,és nekem az a gondolat jutott eszembe,hogy vajon ez nem így van egész hazánkkal?Ezzel a jobb sorsra érdemes,-így tavasz táján-tündöklő szép országgal.Mindig ujból és és ujból felfeszítjük az igazságot,és a matériában ismét megtörténik Krisztusnak a felfeszítése.Hogy nem olyan korba jutottunk e,amikor elfelejtette az ember,hogy alapvetően miért jött erre a világra,honnan jött és hova fog távozni.És ezen világon belül van csak a művészetnek,az irodalomnak,költészetnek értelme.

Sokat találkozunk azzal a közkeletű ál-divatos megfogalmazással,hogy egy író egy művész ebben az új században ne beszéljen semmiről.Elég,hogy ügyesen tudja forgatni a szót,egyeztetni az alanyt és az állítmányt.Erre én azt tudom válaszolni,hogy az alany és az állítmányt kötelező egyeztetni,de senki sem tilthatja meg,hogy a gondolatokat ne közöljük.Ma egy olyan korban élünk,amikor nehéz megszólítani az embereket,különösen könyvek által.Nehéz,de nem lehetetlen!Mert ha úgy érzi ez a fáradt ember,hogy van valaki,vagy volt valaki a nagy időkben aki azokat a fájdalmakat ki tudta fejezni amiket ő esetleg el sem mondhat,- mert oly világban élünk – és ez megtalálja lelkét,akkor igenis dolga van annak az írónak.

Az a Wass Albert akinek ma a szobrát avatjuk,ő 90-ig tíltott író volt.Ma sem fogadja mindenki szívesen.Állandóan támadják.Nem zuzzák be,nem tiltják le,ettől sokkal veszedelmesebb dolgot tesznek.Esztéták,irodalomtörténészek,önjelölt zsenik próbálják azt magyarázni,hogy nem igazi irodalom,mert szól a hazáról,a nemzetről az emberi fájdalmakról.Mindezt ráadásul emigrációban müveli.Önök is tudják:koncepciós perrel megvádolták Romániában,amiről kiderűlt,hogy nem igaz,de még mindig folyik a huzakodás.

Én ebben a században élek,és a magam képessége szerint ,szeretnék valamit hozzátenni az emberi élethez,jobb sorsra érdemes hazámhoz.Mindig hűségesen próbálom védeni Wass Albertet,még ha ő nem szorul védelemre,csak elmondom az érveimet mellette.Arra kérem Önöket,ha valaki piszkolja,gyalázza,de nem csak őt,hanem azt a gondolatkört,arra tessenek szívesek lenni a méltó választ megadni!Aki hallja adja át!

Hamvas Béla,az egyik szellemi mentorom,azt írta az egyik esszéjében,hogy vannak olyan írók akik a haláluk előtt öt perccel még nagyon fontosnak tünnek,mindenki róluk beszél,cikkeznek az újságok,ájultan heverésznek a lábaiknál.Aztán bekövetkezik a halál szakrális pillanata és egyszercsak kiderül,haláluk után öt perccel nincsenek sehol sem.Kihullottak az emberi emlékezetből.Vannak olyan írók,akik száz évet tudnak várakozni,majd hirtelen,mint a búvó patak jön elő az életművűk,és termékenyen árasztja el az emberi lelket.Wass Albert ilyen.Neki nem kellett száz évet várakoznia.Őt az emberi csalódottság ölte meg.Halála után költözött be a magyar szívekbe.Szokták tőlem kérdezni,miért szeretik annyira a magyarok?Miért van az hogy sokan olvassák,egyik legkeresettebb?Azt szoktam mondani,egyrészt a feltétlen irodalmi értéke,másrészt a mi életünkben a küszködő és annyiszor félrevezetett magyaroknak az életében ez egy támpont.Olyan,mint a sivatagban levert cölöp,bele tudunk kapaszkodni!Élt valamikor egy ember,a szülőföldjétől méltánytalanul elszakítva,hosszú évtizedekig mégsem felejtette el,hogy honnan jött,mégis volt hazája,mégis maradt Istene.Hát hogy ne kellene nekünk,akiket a gyalázatos média naponta tántorít el alapvető emberi értékeinktől!

Gyakran hallani:Wass Albert rendkívűl soviniszta volt.Nem törődött a többi nemzettel,akik körülötte éltek.Aztán kezembe került egy esszéje,amiben azt írja:nem véletlenül tette Isten oda az embert ahova tette.Erdély volt az ő szerelme,szülőhazája.Tulajdonképpen három nációnak,a magyarok,szászok,románok itt találtak otthonra.Ha meg tudnának ott békülni,ki-ki a maga eszményeit szeretve és tisztelve,ez egy tündérvölggyé válna.Hol van itt a sovinizmus?Hol van ebben a gyűlölet?Mindig abba magyaráznak bele rosszat,ami az ember számára természetes.

Verseit sokan olvassák.Egyik könyvére szeretném felhívni a figyelmet-aki még nem olvasta- A funtineli boszorkány.Jókai Mórt meghazudtoló,óriási élmenyem volt.És lám:csodák,-,csodája egy szegény kis román lányról van benne szó!Ugye ez az irredenta,semmivel nem törődő író-költő,hőst csinál.Ígaz felbukkannak körűlötte a mi gondjaink is.

Ebben a hazugságokkal,csalással átitatott világban,megpróbál az ember igazat mondani.Tessék mondani,kinek kellene elsősorban?Annak az un.alkotó értelmiségnek,akiknek egy kicsivel többet adott az Isten.De nem azért adta,hogy ezzel bezárkózzanak,áruba bocsássák,zsoldossá váljanak,hanem megpróbálják visszaforditani tudásukat a többieknek.Tisztelet a kivételnek,de zajlik az értelmiség árulása!Zajlik az un.mértékadó értelmiség által gerjesztett álvita,ami nem csak az értékeket,hanem az emberi lelkeket is tönkreteszi!Közülük akik támadják Wass Albertet azért teszik,mert egy nagy vétke van:olvassák!Ez borzasztó azoknak,akik magas kitüntetésekkel a zsebükben,porosodnak a könyveik.Minél jobban támadják,annál több szobor születik!Elviseli a túlvilágról az ő nagyvonalu lelke azt a méltatlan támadást ami őt éri!Baj van azoknak az elméjével,akik még mindig azt hiszik,hogy tiltással,gyülölködéssel bármit el lehet érni.Általában aki a szeretetet hírdeti azt szokta a legtöbb támadás érni.

Ma olyan válságos időket élünk,hogy nem mindegy,hogy mit csinálunk.Mi történik környezetünkben,velünk,gyermekeinkkel.Wass Albert milyen pontosan látta a mi félresikerült rendszerváltásunkat.Abban mindannyian egyetértünk,hogy amit csináltunk az másképpen rossz.Jöttünk egy ideológiai kényszerből,egy olyan uralomból ahol nem volt a szellemnek a léleknek szabadsága,most bekerültünk a pénz uralma alá!Ez utóbbi legalább olyan megalázó tud lenni.

Ez a drága ember ott a messzi amerikában,ezt mind látta.Az első szabadon választott kormány regnálásának vége felé mondta:jelen pillanatban úgy tűnik,hogy senki nincs tisztában a teljes valósággal,csuán csak kis részét ismerik annak.Rossz kezekbe kerül a hatalom és rossz kezekbe kerül a magyar pénz!Egyenként állítanak bennünket félre!Kell egy ember:nézzetek körül magyarok –irta egy barátjának 94 –ben.Fel kell ébreszteni a nemzeti öntudatot,és a jelölteket meg kell szürni.Egyenként megnézni jellemüket!És jöttek akik gyorsan átmázolták érzelmeiket,és művelték a rosszat!

Igazi változást kell csinálni!Segíts magadon,az Isten is megsegít!Azért fontos ennek a közmondásnak a felidézése,mert egy kicsit elfáradt az ország.Sokan már úgy érzik,nem érdemes csinálni semmit,ugyis mindegy.Ha ebből nem ébredünk fel,akkor saját magunk fogjuk megásni a sírunkat!Ezt tudta Wass Albert,hogy a legutolsó pillanatban is van cselekvésre lehetőség.

Nagy álma nem valósulhatott meg.Sokan kérdezik,hogyan történhetett meg egy ilyen Krisztusi emberrel,mint amilyen ő volt,hogy úgy távozzon a világból,kilátástalanságában maga tesz pontot a végére..Megértem őt.Azt írja,hogy mélységesen csalódott azokban a magyarokban…Másfél millió magyar élt ez idő tájt amerikában és Kanadában.Nem kis fáradsággal hozzájuk fordult,hogy tíz dollárt – két hamburger ára ! – áldozzanak egy olyan sorozatra ami a valóságos magyar történelmet,az elszakított,megcsonkolt országrészeket is bemutatja.Mert a Nyugat nem tud semmit.Ezt én is érzem,érzékelem.Tökéletes ködösítésben élnek,fogalmuk nincs arról,hogy mi fáj ebben az országban,mi a valóság.Azt írja:a másfél millióból nyolcszáz embernek volt erre tíz dollárja!Ez egy borzasztó tudat és érzés.

Van az életben egy olyan mérleg,ami pontosan méri cselekedeteinket,lehet,hogy nem itt müködik,lehet,hogy egy spirituális valóságban.Sőt valószínü,de ezen a mérlegen többet fog nyomni egy városkának a példája és áldozata,mint esetenként annak a másfélmillió álmagyarnak a közömbössége,akik nem voltak hajlandók semmit sem áldozni.

Én hiszek Wass Albertben,és hiszek abban az ábrázolásban amit magam mellett látok.A hallhatatlan világból egy öreg ember benyul:ide a szenvedő magyarságra,egy könyvet tarta gyermekszerű fiatal felé,ami látszólag üres és lapozgatja.Oda az van írva,ami mi már régen tudunk az evangéliumból:hit-remény-szeretet,ami nem falvédő bölcsesség,bárhogy szeretnék néhányan lealacsonyítani.Mindezek közül legnagyobb a szeretet.Hozzá kell fűzni a szeretet Wass Albertnél sem azt jelentette,hogy bármit lehet az emberrel csinálni.Az nem egy szentimentális,nyálas,csurgós érzelem,hanem ismerem a másikat,felelősséget vállalok érte,és próbálok a sorsán segíteni.A cselekvő szeretetre van ma szükségünk!

Nem lehet olyan szurokfekete éjszaka a mi kis hazánk fölött,hogy ne lehetnénk biztosak abban,hogy már megszületett mögötte a fényesség.Elmodjuk azt a másik mondást,hogy Isten malmai lassan őrölnek,de én biztos vagyok benne,hogy a nagyvonalú Istenség nem haragszik meg,ha mi mostmár türelmetlenné váló magyarok azt is hozzátesszük,és úgy imátkozunk:tudjuk,hogy biztosan őrölsz,de nagyon szépen kérünk,mi szegény kis magyarok nem lehetne egy kicsit gyorsabban?Ma ez a vágyakozás van a magyarokban,ez volt Wass Albertben,neki már nem adta meg az élet.Adjuk meg az emlékének és az ő hallhatatlan lelkének!

2009. május 26.

KD.

 


 


LÁTNI AKAROK - VERSEK A HAZASZERETETRŐL
http://www.magyar-vers.hu/
...s korábbról a szívbe markoló:
Takács Gabriella - Ne féljetek, nem megyünk haza...
http://www.youtube.com/watch?v=rIYoW9oewj4
ajánlom mindenki figyelmébe aki még nem ismeriBÁBELI SZÉGYENFAL Piszkos Fred /Rejtő regényében/ egy laza bölcseletet dobott olvasói közé.”Életünk olyan,mint egy nyári ruha mellénye,rövid és céltalan..!”A bennünket szétkormányzók ilyennek látnak bennünket. Rettegnek a bankok!Az MSZP zavarodott hírfolyama vetette partra,legfrissebb hajótörött ötletét.Szót nem érdemelne,hisz úgy járt,mint a vörös szárnyú keszeg aki elfelejtett úszni.Ti.a bankok ha simliznek kerűljenek szégyenfalra.Tetszik az alapötlet,de én egy másfajta szégyenfalra gondoltam. Mi lenne,ha megépítenénk a Nagy Magyar Nemzeti Szégyenfalat?Először is:mekkora falat kellene húzni,hogy kényelmesen ráférjen minden?A feliratozást Mohácsnál,Károlyinál vagy Kun Béláéknál kezdenénk..Nagyon magas lenne!Nem baj hozzá lehetne támasztnani Kékestetőhöz.Igy talán nem maradna le az agyonhallgatott Német Miklós kormányzás,az átalakulási törvényeivel,ami a szabadrablás nyitánya volt.Ráférnének az alapszerződések,az ukrán zászlótörvény,erdélyi autonómia törekvések,szlovákiai magyar nyelvhasználat,vajdasági magyar és autonómia verések. A velejéig romlott,minden nemzetközi tekintélyét elveszített hatalommal együtt! Attól tartok,hagy a fal építését a bankok finanszíroznák,a független média tájékoztatna,és a havernek kiirt pályázat nyertese kilopná a cementet,mire elérnénk 2004 December 5.-hez.Erről jut eszembe:friss hír szerint,tolvaj kezek ismét elő akarják venni december 5.-t. Ne tegyétek!El a ragadós kezekkel!Ez már szentségtörés! December 5. a nemzeti feltámadás egyik lehetséges talpköve!Adott pillanatban cselekvő erő!Példa nélkül áll a civilizált világban!Egyelőre a nemzetárulás szégyenfalán a helye.Mennyi beton és vasszerkezet kell,hogy elbírjon ekkora terhet? Tudjuk,hogyan születik a kagylóban az igazgyöngy.Valami szúró piszok,apró szilánk kerűl az állatka puha testébe,ami zavar,ami fáj,de mégis hordozza,izzadja,harcolja,lassan köré rakódik és épűl a gyöngyszem.Azt hiszem,néha látom,hogy csillan egyet-egyet. Akkor is,ha gyakran úgy érezzük,mint a zongorista aki süketeknek zongorázik…! 2009.07.23. KD
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Abrupt straddle sclerosing reiterates, ordinary sites.

(equyubousoju, 2019.03.17 15:30)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

edeskisfiam@freemail.hu

(Katalin, 2009.07.24 08:01)

Szia Dani!

Gratulálok a honlapodhoz. Nagyon tetszik.
Csak így tovább!

Legyen szép a napod
üdv.
Katalin

MOHÁCS.................

(GÁSPÁR GABRIELLA, 2009.05.01 12:31)

NAGYON TETSZIK AZ OLDAL.
A KEDVENC KÖLTŐM.............!!!!!!!!!!!!!!!!
ÜDV: GABY