Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 -  Levél Kárpátaljáról

2004.december 5.után

        Tisztelt szerkesztőség!
 
GRATULÁLUNK.  GYŐZTEK !
Túlszárnyalták Trianont!
Vérző szívünkben jól megforgatták  a kést.
Van fogalmuk,hány magyart gyilkoltak le?
 "Talpra magyar "?
Illenék megszólítással kezdeni az írásomat,csakhogy Önökre jellemző titulust nem találván,nem tudok más szóval Önökhöz fordulni,mint NAGYMAGYAR URAK:Gyúrcsány Úr,Kuncze Úr, Hiller Úr,Lendvai Ildikó Nagyasszony és elvbarátaik !
    Tudják maguk egyáltalán,mit jelent az,hogy valaki magyar?Vajon az Önök szeméből csak egyszer is kicsordúlt a könny,netalán sírtak a magyar Himnusz , a Szózat hallatán? Mi igen,még a mai napig is!
     Vajon Önök értik-e Reményik Sándor,Wass  Albert,Szilágyi Domokos,Hervay Gizella és mások verseinek mondanivalóját? Vagy talán nem is ismerik őket? De ha igen,és ha hallják,vagy olvassák műveiket,olyankor megmozdul-e magukban valami megmagyarázhatatlan: ott bent,valahol mélyen.De mit is feltételezek én! Hisz Önök "magyarnak" születtek,csak úgy, természetesen.Nem úgy, mint mi,akik ezen az oldalon kinézett magyarok voltunk mindig, odaát, a Nagyhazában ezelőtt muszkák, ma pedig ukránok vagyunk. Szegény,"hazafiak"!
     Most Önök mindenféle számfejtésre hivatkoznak: osztanak-szoroznak, bebizonyítják,hogy mi,határon túli magyarok,csak az Önök idevetett koncára várunk. Dehogyis fáj nekünk arra a fogunk,nem vagyunk mi sehonnai bitang emberek, megdolgoztunk mi itt is mindig becsülettel  a kenyerünkért.
      Keservesebb időket is átéltünk már: megtapostak,megrugdostak,leköpködtek,atyáinkat elhurcolták, mert bizony nagy volt a mi bűnünk: magyarok voltunk! A kisújját sem mozdította értünk senki: sem a békeszerető nagyvilág,sem Magyarország.Pedig abban az időben is sok "nagymagyar" döngette a mellét odaát a "nép" nevében! El is "intéztek" sok igaz magyart, mert nem voltak hajlandók az Önök őseinek "nagycsaládi pártjába" belépni.
       Sokáig sorolhatnám a majd mindennapi megaláztatásokat, de kinek és minek. "Azoknak" már úgy -ahogy megbocsátottunk ( de nem feledtünk! ), hisz nem a vérünkből valók voltak.
        Annak idején megtaposva, meggyalázva, de felemelt fővel megmaradtunk, magyarnak. Csakhogy  most, amikor  Önök, "nagymagyarok" köpnek a lelkünkbe, vajon most fel tudunk-e emelkedni, egyenes  gerinccel  járni tovább? Míg a más nyelvüek kárörömmel néznek végig: "kinek kelletek"? Most  vesztünk  el csak igazán. Ezek után bárkik kényükre-kedvükre belénk törölhetik  bakancsukat, és mi már  nem is védekezhetünk, nem maradt rá erőnk.
        Nem mondhatjuk, hogy  na-na, majd a Mama  meg a Papa?
        Önöknek, Uraim fogalmuk sincs,milyen érzés volt sok-sok  év után  végre- valahára az anyaország illatos  földjére lépni.
         Velem ez 30 éves koromban történt meg először ( ma 64 éves vagyok).
          Maguk, nagymagyarok osztanak-szoroznak .
          De miért nem teszik ezt becsülettel? Miért nem számolták ki mennyit nyert a magyar haza, azzal a számtalan, felsőfokú diplomával rendelkező okos szakemberrel, tudóssal, művésszel,aki most már ott él,dolgozik. Az ő diplomájukat ki fizette? Ja, kérem, hogy áttelepültek a szülők is ?
Netalán egynek is Önök biztosítottak lakhelyet ?
Pucér fenékkel,elnézést a fogalmazásomért, egy sem ment! Sőt, külön megköszönhetnék nekik, hogy olyan okos és becsületes  magyart neveltek a hazának.
        Apropó: miért is nem osztanak-szoroznak  akkor,amikor magyar állampolgárságot  adnak több tízezer  ázsiainak, nem beszélve azokról, akik illegálisan tartózkodnak ott. Avagy azokból nagy a haszon?
        Félreértés ne essék, nem vagyok fajgyűlölő,sőt. De mégiscsak: hogy is van ez ? Itt sohasem voltunk itthon, ott pedig nem voltunk otthon. Itt büdös magyarok voltunk, odaát muszkák,illetve ma már ukránok. Ez lenne a mi sorsunk, a végzetünk: nincs helyünk sehol a világon, hontalanok vagyunk, mint a pusztában bolyongó zsidók?
       Nagymagyarok, akik olyan hevesen agitáltak ellenünk, van képük azt állítani, hogy felelősséget éreznek a határon túli magyarokért, és azért szavaztak "Nem"-el, vajon a maguk ősei között voltak-e olyanok, akik az anyaországért,Magyarországért, a szabadságért adták vérüket?
       Néhány kárpátaljait, akiknek leszármazottjai most is itt élnek fel tudnék sorolni.
       És Hiller  István? Vasárnap éjjel diadalittas hangon (rókamosolya  az éterben is áttetszett) kijelentette: győzött a józan ész, a nép (megint csak nép?) a nemzetegyesítésre szavazott. Felfogja ön, Hiller Úr, amit mond, vagy  a magyar nyelvet csak beszéli? Gyúrcsány  urat már nem is jellemezve: össze-vissza beszél, de hisz ő eddig is  ezt tette. És Kuncze Úr, és Lendvai Ildikó, hű honleány? Van maguknak Istenük? Nem tudják felfogni,vagy nem is akarják, hogy mi nem alamizsnáért nyújtjuk a kezünket, mi csak azt szerettük volna, hogy szeressenek. Helyette megtapostak, megaláztak, leköptek.
        Csakhogy ezt már  sohasem  tudjuk megbocsátani, ezt már véreink tették ellenünk!
        A határon túli magyarok képviselői helyében én Önökkel soha többé szóba sem állnék. Vártunk mi majd egy évszázadot, ezt a kis időt már kibírjuk.
         Tisztelettel, pontosabban, dehogyis tisztelettel, csak úgy.
                                                                      
                                                                            Kára  Balázsné,
                                             Ungvár,Szabadság sugárút 4421
         U.i.:  a lelkiismeretük megnyugtatására  legyen bátorságuk  tükörbe nézni és jó erősen szembeköpni magukat. Ez a legkevesebb.

 -
  

Arról, hogy az árulót nem kell sajnálni

Az emberi perben, amikor csak lehet, felmentőítéletet hozni. Csak akkor nem, ha a vádlottat lassan és hidegen kitervelt árulás bűnében találod bűnösnek.

A gyilkosnak is hamarább bocsátani meg, mint az árulónak. A gyilkos legtöbbször indulatban cselekszik, s egész sorsával fizet érette. A gyilkos és az áldozat legtöbbször kötve vannak egymáshoz, valamilyen mély és érthetetlen törvény szerint. A gyilkos legtöbbször bitóra megy. De az áruló kezed szorongatja, az áruló szemedbe néz, terveid faggatja, veled sóhajt, nyög, fogadkozik. Az árulónak ne bocsáss meg soha. Az árulónak ne irgalmazz. Aki egyszer elárult - férfi vagy nő, mindegy -, annak számára nincs többé vizsga, mentség, feloldozás. Száműzzed életedből. Részvét nélkül nézzed sorsát. Közösségben és magánéletben ő az utolsó ember, nincs mentség számára.

Márai Sándor

  

Gul Jancsi emtézéje

 

A tsz-elnök vadonatúj kocsijával érkezett a szövetkezet gépmühelyéhez.A dolgozók rossz biciklikkel vagy gyalog tették meg ugyanazt az utat.Ők reggel hatkor kezdték a munkát,a főnök még az első kávéját sem itta meg addigra.Máskor a műhelyvezető brigadéros gyorsan kiosztotta az aznapi munkát,hogy ki hova megy,szánt,vet,arat vagy mikor mi,de most megbeszélésre hívta az embereket.Közölte,hogy neki csak annyi a feladata,hogy tartsa együtt az embereket,mert az elnöknek fontos bejelentése lesz.Mert hát ugymond nagy dolgok mentek végbe az országban,mert rendszerváltás  volt,meg taxisblokád,meg az MSZMP-ből is SZDSZ meg valami ilyesmik lettek,de ő nem a szavak embere,majd az elnök elmondja.Meg hát az sem jó már,hogy a téeszcsé még mindig téeszcsé,mert a változás az változás és annak ide is el kell érnie.

     Az elnök most előre köszönt mindenkinek,kezet fogott az emberekkel.Tudta,hogy ezeknek a munkásoknak úgy kell előadni a dolgot,hogy saját szavukon szóljon,mert a Kádár korszakban nem sok dolguk volt a törvényekkel,hiszen a párt helyettük is gondolkodott.

  -Arról van szó tagtársaim,- kezdte ezzel az eddig nem alkalmazott megszólítással – hogy két éve új kormányt választottak maguknak,hogy jobb legyen.

Most ezek az új fiuk ott fenn a Parlamentben úgy döntöttek,hogy a tsz-t át kell alakítani és a vagyont nevesíteni kell,a földjét meg aki akarja kikérheti a szövetkezetből.De aki a földet kiveszi,az a maga ura lesz,mehet ahová akar,mi nem fordítunk rá tovább gondot.Erre egy határidő van,majd tartunk közgyülést,de addig mindenki gondolja végig a dolgát magának is,meg a tsz-nek is.Ha a határidő lejár,onnan már nincs visszaút.Most mindenki mondja el a véleményét,a kérdését,azért vagyunk itt.A mai napot mindenkinek fizetjük,a munka megvár bennünket holnapig.

-          Amondó vagyok én elnök elvtárs….kezdte hozzászólását Gul János…

-          Ugyan már Jancsikám – szakította félbe az elnök – ne elvtárssozz már engem,hiszen azok az idők lejártak,tegezz csak nyugodtan,hiszen te vagy itt a legrégebbi tag,a legjobb traktoros.Nyugodtan urazzatok ti is –fordult a jelenlévőkhöz-.Tudjátok,hogy nekem is parancsoltak azokban az elnyomó években,azért is hagytam most már fel a párttitkársággal,már egy hónapja kisgazda lettem.Sose értettem egyet Marxszal meg Leninnel,de a közösség érdekében tartanom kellett a számat,mert ki vezette volna ezt a szövetkezetet,ha nem én,a környék egyik legjobb szakembere.

-          Amondó vagyok én elnök elvtárs vagy úr,hogy ezután sem fogom én magát tegezni,aki meg eddig annyira ragaszkodott az elvtássághoz,az maradjon ezután is az ami volt,mert kutyából legjobb esetben is csak sovány kutya lesz.

-          A parasztok nem mertek nevetni,az elnök nem mert bosszankodni.Tudták,hogy Gul Jancsi mindig kimondja amit gondol,igy volt ez már harminc évvel ezelőtt is.amikor az apját bekényszerítették a szövetkezetbe,ő meg ment vele.Körmös traktoron kezdte a munkát,a Pestszentlőrincen gyártott  „pöfögővel” folytatta,majd jöttek a szovjet MTZ erőgépek.Jancsinak kivételes érzéke volt volt a gépekhez,nagyon értette a szakmáját.Ha új traktort kapott a tsz,addig más nem ülhetett rá,míg ő be nem járatta.Ezért türtég meg nagyszájusága ellenére is.

-          -  Amondó vagyok én – vitte ismét a szót Gul Jancsi - ,hogy ez megint olyan ügyvédi huncutság,amiből a kisember rosszul jön ki.Nem is értem én,hogy miért lett úgy hirtelen tele az ország háza tekergő ügyvédekkel,munkás meg paraszt egy se,aki minket képviselne.

-          -  Mert ti szavaztátok oda őket,nektek volt sürgős a rendszerváltás,nektek nem volt jó Kádár alatt – jópofáskodott az elnök -.Ezek ott fenn most úgy döntöttek,hogy a szövetkezeti vagyont nevesíteni kell.A több tizmilliós vagyonunkból mindenkinek pénzben lesz kifejezve,hogy mennyi a részesedése,és azt valamilyen vagyontárgyban akár ki is viheti.

-          -  Akkor az MTZ 82-t amivel hazajárok kivihetem a téeszcséből,mint ahogy apáp két lovát,meg a teheneit behajtották annak idején? – formálta érdeklődőre a szót Gul Jancsi.

-          A választ meg sem hallotta,mert az esze már otthon volt.Ha ezt ő elmondja a feleségének.Talán még az asszony állapota is javúl,kevesebb morfiuminjekciót kell adni neki,ugy is elviseli a fájdalmakat.Két éve beteg már a társa,akivel harminc évet éltek példás egyetértésben.

-               A gyerekek már önállósodtak,ketten éldegélnek a régi házban.Se aprójószág,se kutya,se macska a háznál,mert nincs aki gondozza.A társánál már áttétek,egész nap fekszik,a testsúlya is egyre apad.Egy tehenet még megtartottak,mert azt mondta az orvos,kell a tej a beteg szervezetnek.Jancsi     mindig hajnalban kel,viszi a friss  tejet feleségének,ápolgatja,megfürdeti,aztán rohan a munkába.Napközben is hazaugrik többször az emtézével,mert jön az injekciós,hozzák az ebédet a konyháról,a tehenet is gazolni kell,este megint megfej,aztán éjfélig szóval tartja a feleségét,aki már egyre ritkábban és egyre erőtlenebbül válaszol.Ezért is engedte meg a tsz-vezetőség humánumból,hogy traktorosuk a gépet az udvarán tárolja,mert így van elég ideje a társát gondozni.

-          Most az eddiginél is gyorsabban száguldott a nyitott kapun a hátsó udvarra..Kigondolta,hogy miként mondja el a jó hírt a párjának.Az előszobából lábujjhegyen ment a beteg ágyához,nehogy felzavarja,ha netán alszik.A fal felé fordúlva mozdulatlanúl feküdt felesége.Kifakult haja puhán terűlt szét a párnán.Se egy csendes sóhajtás,se egy halk lélegzetvétel,se egy megrázó jajgatás.Biztos volt az injekciós-gondolta -,mert a morfium után mindig így szokott pihenni.

-          -A  jó hírt csak elmondom.- beszélt egyre hangosabban maga elé,az ágyszélén űlve.Te csak pihenj nyugodtan.Mostmár megoldódik a dolgunk.Lesz pénzünk a gyógyításra.Nekünk nevesíti a téeszcsé az emtézét.Azt mondta az elnök,négyszáz a könyv szerinti értéke.Nem tudom miféle könyv szerint annyi,mert megér az hatot is.Majd küldik,hogy mennyi a vagyonrészem,abból meg kitelik,még marad másra is.Eladjuk a gépet,abból telik az orvosokra.Veszünk a gyerekeknek…Na jó,tudom a véleményed,ne adjuk el ami már egyszer úgy jött.Hát akkor kivesszük a gépet,meg hozzá némi földet.Nem az összeset,hogy a tagságom ne szűnjön meg.Csak annyit,hogy vessünk búzát,kúkoricát,forgót,az most jól is hoz.Így is lesz elég pénzünk az orvosokra,ha már annyira pénzéhesek.Tudod,hogy nem megy másképp,mert két éve,hogy már leestél a lábadról,mégsem százalékoltak le,mert nem volt miből juttatni nekik.Fellebbezésre adtak egy hónapja hatvanhét százalékot,amikor már mentőkovsi vitt a bizottság elé.

Pedig a dolgok régebben kezdődtek.Már a harmadik szülésed után jöttek a problémák.A női bajaid hol megjöttek,hol kimaradtak,majd kórház lett a vége.Tudod hány nő felajánlkozott nekem?Mondták,hogy hallottuk Jancsi kipakolták az asszonyt,de ne búsúlj,mert mi még egyben vagyunk,ha vígasztalódni akarsz valahol.Na de nekem nem kellenek az ilyen cédák,akik főzni sem tudnak,csak felajánlkozni.Már lány korában is kerülgetett a nagytermészetű szomszédasszony,de a munkához nem fült a foga.Te meg dolgos voltál,takaros,olyan káposztát töltöttél,hogy tizet is megettem belőle egy ültőben.Nem is kellett nekem más asszonynak.

      Hagyjuk meg,hogy én sem voltam rossz ember.Nem nyúltam idegen szoknyák alá,nem sündörögtem a kocsmában,elláttam itthon a dolgot,aztán esténként,lefekvés után is ember voltam magamért.Pedig mi turtuk a földet.Hol gyalogszeresen,hol traktorosan,de mindig az Isten ege alatt tettük a dolgot.A gyerekeink ott nőttek fel mellettünk a mezőn,megtanulták a becsületes munkát.Szegényesen éltünk abban a régi időkben,de boldogan,mert tudtunk örülni az ünnepeknek,a gyerekeknek,egymásnak,télnek,nyárnak,meg mindennek.Csak ez a betegség ne jött volna.Csak a pénzünk több lett volna.Csak az orvos olcsóbb lett volna.

Na de most már fordulj meg csendesen,mert megjött az injekciós.Hát még nem volt….Pedi én már azt hittem…Akkor nem a morfium..Segítek megfordúlni.Csak csendesen,ne erőltesd magad.Na,de mi ez…Na,de hogy van ez…..Mi történt…

 

        A temetés három nap múlva volt.Virrasztáskor Gul János bekapott egy-két pohárral.Előtte sosem ivott szeszesitalt.Falun ez így szokás a halottas háznál.Estefelé már viccelődtek a ravatal mellett,töltögették szaporán a poharakat,magasztalták az elhunytat,énekelgettek egyházi énekeket,néha már majdnem nótáztak,máskor meg sopánkodva jajveszékeltek.Még búcsúzóul néhány pohárral bekaptak és szétszéledtek.Jancsi is bekapott néhány pohárral,aztán arra is szomjúságot érzett.A koporsó mellől nem mozdúlt.Ott bóbiskolta végig az éjszakát.Nézte a kopott padlót.Fájdalmat,nagyon nagy fájdalmat érzett,de sirni nem tudott.Borotválkozni sem volt kedve.

Másnap ellátta a tehenet,megcsapkodta a nyakát,a magyartarka csendesen bőgött néhányat.Körbejárta az emtézét,ellenőrizte a gumiját.De borotválkozni nem volt kedve.Űlt a koporsó mellett,a temetést a gyerekek intézték.

Borostásan lépkedett a koporsó után a temetői sírgödörig.Az elhantolás végeztével még órákig állt az akácfa fejfa mellett.Ezután három hétig egyfolytában ivott.A tsz küldött neki egy papírt,hogy ötszázezer üzletrészt nevesítettek a részére.Este már nem ivott,hogy másnap beülhessen a traktorba.Másnap reggel éppen megborotválkozott,zuhanyozni készűlt,amikor az elnök,régi haragosa a mezőőr,a községi rendőr meg egy traktoros megjelent nála.

--Na Gul úr,jöttünk a gépért-közölte határozottan az elnök.

-De hát az úgy volt,azt beszéltük meg..

-Beszéltünk mi már sok mindent ebben az országban,de a törvény az törvény.

-A törvény adott nekem üzletrészt,abból meg kitelik az MTZ.

-Kitelik az én üzletrészemből is..igy az elnök

-Ha nekem ígérte,akkor a becsület….

-Becsület-becsület,hol van az már-nyújtotta a szavakat az elnök…

A határidő,a jogvesztő határidő!Miért nem kérte Gul úr írásban az igényét.Nem kellett volna annyit inni az utóbbi hetekben,hogy ne tudja az eszét.Na ne tartsa fel a bizottságot,nem érünk mi most arra rá.

A bizottság elment,Gul Jancsi leűlt a diófa alá,maga mellé tette a karoskosarat a pálinkával,borral,sörrel és egyre csak töltött.Közben nézte az agyagba formálódott keréknyomokat és csendesen könnyezett.

        Este már nehezen mozdúlt,de még betántorgott az ólba.Meg kell fejni a tehenet,mert különben tőgyulladást kap és elpusztul.A A farkát akarta a tarkának a hátsó lábához kötni,hogy ne csapkodjon fejés közben.Ahogy lehajolt a lábszárhoz kötözött madzag után,fejjel beesett a tehén alá.Másnap találtak rá a szomszédok,a többmázsás jószág széttaposta.

A hatóság megállapította,hogy idegenkezüség nem történt,így minden rendben.

 

ABA

 

  

 

                                     BIRKAADÓ

 

     Azt kérdezed,van felső határa a birkatürelemnek?Azt mondom:nincs!Sőt!Válaszom:legyen adóköteles!Minél inkább birka,annál magasabb adó.Sávosan.

Elkárhozásom előtt a nép javára….néhány adó,mert az eddigiek gyengék,erőtlenek.

Az eső utáni felfrissült levegő után senki egy huncut adópetákot nem fizet!Türhetetlen egy liberális demokráciában!A természet csodáit adómentesen élvezed.Ingyen napfelkelte.Amikor a hajnali bíborfény szétszivárog a halott kékes szürkeségen,izzani kezd az égen alig látható vörös fénye,majd hirtelen,ijedten távozik a szürkület,te ezt ingyen élveznéd?Közben még a hajnali kakasok versenykukorékolását is?

Nem értelek!Azt mondod,úgyis lenyulják…Hát persze.Ettől felemelő!Amikor lépcsőt vagy hegyet mászok,mindig hátrafelé haladok,hogy előre élvezzem a növekvő mélységet amit határozottan élvezek.Hogy miért?Mert mindig mélység iszonyom volt,és félek,fent az angyalok között,majd nyomorultul érezném magam.

Érted már?Adózni élvezet.Adj önfeledten!Ahogy éjszaka teszed és nem adózol ezért sem!Reggel kiguvadt szemekkel indulsz munkát keresni.Tudod,hogy úgysem találsz.Ma hallottam a bevallás technikáját.A bal oldali szomszéd,mélyen a szemedbe néz:két orgazmus.Átmész a jobb oldali szomszédhoz:végignéz,legyint és azt mondja,nem volt semmi.Az APEH meg beír egyet.Aztán a szomszédok ezen összeugranak,biróság,illeték,adó..

Tényleg nem érted?Sokan vagyunk.Sok csúcsrajárás,sok magyar.Az adó közgazdasági eszköz.Szabályoz.Zsebre és népességre.Kevés játék – kevés magyar!

Nem fizetsz a napnyugtáért a telihold látványáért,a csillagog ragyogásáért.Kerékpárosok és a gyalogosok nem adóznak.De még a csecsemők és a halottak sem.

Meg kellene adóztatni az adót!Jut eszembe:ezt már kitalálták…

Különadó a rasszistákra,antiszemitákra!Ezek jó sokan vannak.Számukat pedig mindig lehet emelni…

Tudod,külön adóval illetném a medencéket,mindegyiket,kicsiket és nagyokat.Büntető adót a Kárpát-medencére vetnék ki,mert még mindig azt hiszik,hogy az övék…..!

Még nem tudom,hogy a lelkem az adópokolba,vagy az adóparadicsomba kerűl.Előtte bevezetném a birkaadót.A négylábuak alapadóját,négyzetre emelném kétlábuak esetén.Szépen,türelmesen.Ebben a nagy türelmi zónában….

2009.május 28

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Требования для признания банкротом В Москве

(AustinRip, 2020.11.25 00:03)

Советую данную юридическую компанию, как добросовестного и надежного партнера, готового идти навстречу клиентам.
Особенно мне понравилась отличительная черта сотрудников этой организации - оперативность в работе и готовность быстро
реагировать на форс-мажорные обстоятельства, возникшие у заказчиков и подстраиваться к ним. Убедился в этом лично, когда понадобилась услуга <a href=http://bankrot.space/>Банкротство физических лиц перед банком</a>.

Сроки поджимали. В итоге сотрудники проделали всё грамотно, быстро и аккуратно.
Высокая организованность и профессионализм сотрудников данной юридической фирмы - неукоснительное свидетельство их дальнейшего успеха и востребованности!

Интересный пост

(Johnnygep, 2020.11.09 08:07)

ничего особенного
_________________
<a href="https://777casinox.site/grand-casino-near-me/">Grand casino near me</a>

поиск человека по имени и фамилии

(Steveninhaf, 2020.11.09 04:35)

поиск людей вконтакте без регистрации https://vkppl.info

Интересный пост

(xiftsdiwx, 2020.10.23 21:31)

вполне себе годнота
_________________
<a href="https://zekalocasino.topgameslist.xyz/ograblenie-kazino-za-registraciyu/">Ограбление казино за регистрацию</a>

Мебель

(Michaelgoord, 2020.10.21 09:30)

<a href="https://mebel-v-nsk.ru">mebel-v-nsk.ru</a>

crypto tab для андроид

(Georgejxp, 2020.10.16 14:20)

п»ї
Биткойн нужен, а фермы нет? Установите CryptoTab, первый в мире браузер со встроенной функцией майнинга. Надежный, удобный и простой, CryptoTab Browser добывает для вас BTC в фоновом режиме. https://cryptotabbrowser.com/5703690


https://cryptotabbrowser.com/landing/21/5703690

https://clck.ru/QAzop

=Crypto=

вполне себе годнота

(fpgawpsyb20, 2020.10.15 15:04)

Интересный пост
_________________
играть в морской бой как на игровом автомате <a href="https://pinup.topgameslist.xyz/">ставки на спорт pin up скачать на телефон</a>, казино онлайн на деньги мобильная версия.

сайт облачный майнинг без вложений

(Georgejen, 2020.10.15 12:39)

п»їПривет всем! Зацените CryptoTab браузер - просто пользуешься им как обычным браузером - смотришь YouTube и сериалы, сидишь в соц. сетях и где угодно, и при этом еще получаешь доход в биткойнах за счет встроенного в браузер майнинг алгоритма - https://cryptotabbrowser.com/5703690


https://cryptotabbrowser.com/landing/9/5703690

https://bit.ly/31yXNBB

=Crypto=

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!

(LewisPhype, 2020.10.02 07:22)

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!
Выгодно приобретай кредитную карту:

50 000 ?/мес.снимайте без комиссии в любых банкоматах
Получить карту: https://bit.ly/32MeHhT
Наша лучшая кредитная карта:

Закрываем невыгодные кредитки - Закрывайте кредитки других банков бесплатным и моментальным переводом и экономьте на платежах в беспроцентный период.
Для перевода не нужно никуда ходить — всё можно сделать в приложении или интернет-банке.
Получить карту с выгодой https://bit.ly/3idyknD

Заявка на кредитную карту 3 месяца без %

(LewisPhype, 2020.10.01 13:58)

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!
Выгодно приобретай кредитную карту:
3 месяца без % на любые операции
Получить карту: https://bit.ly/32MeHhT
Наша лучшая кредитная карта:
Возобновляемый беспроцентный период - Ваши 3 месяца без процентов начнутся заново на следующий день после того, как вы вернёте на карту потраченные деньги. И так снова и снова.
Получить карту с выгодой https://bit.ly/32MeHhT

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!

(LewisPhype, 2020.10.01 10:28)

Заявка на кредитную карту 3 месяца без %
Выгодно приобретай кредитную карту:

11,99% минимальная процентная ставка
Получить карту: https://bit.ly/3idyknD
Наша лучшая кредитная карта:

3 месяца на покупки и снятие наличных - Снимайте наличные и оплачивайте ЖКХ, интернет, мобильную связь, штрафы и другие услуги. И всё это — без процентов.
Получить карту с выгодой https://bit.ly/3idyknD

выполнение контрольных работ

(edurMal, 2020.09.30 03:28)

http://bit.ly/2sdUrWH - ЭССЕ


Наши услуги:
Дипломные работы
Курсовые работы
Математика
Отчеты по практике
Контрольные работы
Рефераты
Бизнес планы
Решение задач
Ответы на билеты
Эссе
Чертежи
Презентации
Научные статьи
Диссертации
Учебная практика
http://bit.ly/2sdUrWH - РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

znow farlige mengakali

(RamCob, 2020.09.29 21:32)

tablets http://cialis4walmart.com - actigall emailrecent <a href="http://cialis4walmart.com">actigall</a> derozer

Базы доменов делигированных

(Howardsah, 2020.09.28 10:49)

https://t.me/seo_promo -
Микс баз XRumer — более 100 баз. Ресурсы разноязычные. Разные движки.

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!

(LewisPhype, 2020.09.24 19:02)

Закажите кредитную карту сейчас — бесплатно доставим завтра!
Выгодно приобретай кредитную карту:

500 000 ? лимит по карте
Получить карту: https://bit.ly/32MeHhT
Наша лучшая кредитная карта:

Закрываем невыгодные кредитки - Закрывайте кредитки других банков бесплатным и моментальным переводом и экономьте на платежах в беспроцентный период.
Для перевода не нужно никуда ходить — всё можно сделать в приложении или интернет-банке.
Получить карту с выгодой https://bit.ly/32MeHhT

Табак для кальяна

(Justindow, 2020.09.22 14:25)


Универсальная колба – элемент, подходящий практически ко всем типам шахт.
Главной особенностью таких изделий является универсальность формы и размеров, благодаря чему удается обеспечить надежную стыковку с основаниями разных кальянов, делая ее прочной и герметичной.
Выпускают следующие виды колб:
колокол; пирамида или треугольник; крафтовые.
Последний пункт – это дизайнерские решения от разных фирм-производителей. Они имеют необычную форму и отличаются более привлекательным исполнением по сравнению со стандартными.
Материал.
В процессе изготовления колбы производитель может задействовать разные материалы. Среди популярных:
Популярными являются стеклянные колбы. Пластиковые в этом плане являются наиболее плохим решением, так как материал быстро впитывает вкусы и цвет воды, из-за чего снижается срок его эксплуатации.
Хрустальные колбы отличаются хрупкостью, а металлические быстро нагреваются.
Подобрать подходящую модель можно в каталоге. Для удобства поиска на сайте размещен специальный фильтр.<a href=https://h-magic.su/catalog/kolby-dlya-kalyana/>Купить колбу для кальяна Волгоград</a> можно онлайн.

Жизнь на юге

(Danil, 2020.09.04 21:06)


<a href=https://south.life/>абинск город</a>

Огромный выбор

(GeorgeTut, 2020.08.18 00:25)

#Hookahmagic
Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
Строго 18+

Кальянный бренд Фараон давно завоевал сердца ценителей кальянной культуры вариативностью моделей кальянов,
приемлемым качеством и низкой ценовой политикой. Именно эти факторы играют главную роль в истории его успеха. Не упускайте очевидную выгоду и вы! Заказывайте кальян Pharaon (Фараон) 2014 Сlick в интернет-магазине HookahMagic и оформляйте доставку в любой регион РФ. Мы гарантируем быструю доставку и высокое качество предоставляемой продукции.

https://h-magic.su/al-facher
Удачных вам покупок!

bbc anal amateur teen

(KertItectles, 2020.08.09 16:49)

<a href=https://sites.google.com/view/sex1marthabullles/>marthabullles</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=AND+BIG+DICK+BANGING+BRINGS+THEM+SUCH+A+PLEASURE+wife+surprises+husband>amateur anal virgin videos
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=My+Sexy+Teen+Step+Sister+Begs+to+be+Fucked+in+Asshole+and+Cum+suprise+cumshot>amateur deepthroat anal cumdumpster
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+real+stepdaughter>amateur balls deep anal
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=so+long+its+very+good+for+my+orgasm+amateur+missionary>amateur housewife wants anal
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=made+video+fucking+my+sexy+amateur+teen+pov+best+deepthroat+ever>anal porn sexy amateur
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Doggy+Style+And+Big+Dick+Banging+Brings+Them+Such+A+Pleasure+real+couple+orgasm>anal first amateur justporno
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Oral+creampie+compilation,+only+Amateur+cum+riding+creampie>anal amateur homemade compilation
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Has+Her+Pussy+Eaten+Out+Awesome+Kissing+Sweet+Lips+homemade+wife>blonde amateur milf anal
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=Beautiful+Teen+Amateur+Porn+Suck+Dick+and+Showing+romantic+fuck>bwc anal latina amateur
</a>
<a href=https://www.pornhub.com/video/search?search=amateur+homemade+porn+on+creaking+bed+homemade+girlfriend>bbc amateur paibful anal
</a>
.
.
.

Fuck Teenz presents daily updates of fucking teen movies, free teen porno, free teen fuck video, sexy fresh girls for your enjoing!
Amateur Teens Fuck Bbc To Multi Orgasmm, amateur milf vanessa b dildoing, milf lesbian fingering -licking each other -search, amateur milf fucks neihbor. Xhamster. Fleshy Babe Gets Her Boobs Caressed Passionately Then Gives Her Hubby A Steamy Blow. amateur, babes, husband, boobs, rough.
Watch Incredible Perfect Asian Babe Great Fuck video on xHamster, the largest HD sex tube site with tons of free New Asian Free Perfect & Creampie porn movies!

поиск человека по имени и фамилии

(Steveninhaf, 2020.07.20 20:08)

поиск людей в интернете без регистрации https://vkppl.info