Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 -  Levél Kárpátaljáról

2004.december 5.után

        Tisztelt szerkesztőség!
 
GRATULÁLUNK.  GYŐZTEK !
Túlszárnyalták Trianont!
Vérző szívünkben jól megforgatták  a kést.
Van fogalmuk,hány magyart gyilkoltak le?
 "Talpra magyar "?
Illenék megszólítással kezdeni az írásomat,csakhogy Önökre jellemző titulust nem találván,nem tudok más szóval Önökhöz fordulni,mint NAGYMAGYAR URAK:Gyúrcsány Úr,Kuncze Úr, Hiller Úr,Lendvai Ildikó Nagyasszony és elvbarátaik !
    Tudják maguk egyáltalán,mit jelent az,hogy valaki magyar?Vajon az Önök szeméből csak egyszer is kicsordúlt a könny,netalán sírtak a magyar Himnusz , a Szózat hallatán? Mi igen,még a mai napig is!
     Vajon Önök értik-e Reményik Sándor,Wass  Albert,Szilágyi Domokos,Hervay Gizella és mások verseinek mondanivalóját? Vagy talán nem is ismerik őket? De ha igen,és ha hallják,vagy olvassák műveiket,olyankor megmozdul-e magukban valami megmagyarázhatatlan: ott bent,valahol mélyen.De mit is feltételezek én! Hisz Önök "magyarnak" születtek,csak úgy, természetesen.Nem úgy, mint mi,akik ezen az oldalon kinézett magyarok voltunk mindig, odaát, a Nagyhazában ezelőtt muszkák, ma pedig ukránok vagyunk. Szegény,"hazafiak"!
     Most Önök mindenféle számfejtésre hivatkoznak: osztanak-szoroznak, bebizonyítják,hogy mi,határon túli magyarok,csak az Önök idevetett koncára várunk. Dehogyis fáj nekünk arra a fogunk,nem vagyunk mi sehonnai bitang emberek, megdolgoztunk mi itt is mindig becsülettel  a kenyerünkért.
      Keservesebb időket is átéltünk már: megtapostak,megrugdostak,leköpködtek,atyáinkat elhurcolták, mert bizony nagy volt a mi bűnünk: magyarok voltunk! A kisújját sem mozdította értünk senki: sem a békeszerető nagyvilág,sem Magyarország.Pedig abban az időben is sok "nagymagyar" döngette a mellét odaát a "nép" nevében! El is "intéztek" sok igaz magyart, mert nem voltak hajlandók az Önök őseinek "nagycsaládi pártjába" belépni.
       Sokáig sorolhatnám a majd mindennapi megaláztatásokat, de kinek és minek. "Azoknak" már úgy -ahogy megbocsátottunk ( de nem feledtünk! ), hisz nem a vérünkből valók voltak.
        Annak idején megtaposva, meggyalázva, de felemelt fővel megmaradtunk, magyarnak. Csakhogy  most, amikor  Önök, "nagymagyarok" köpnek a lelkünkbe, vajon most fel tudunk-e emelkedni, egyenes  gerinccel  járni tovább? Míg a más nyelvüek kárörömmel néznek végig: "kinek kelletek"? Most  vesztünk  el csak igazán. Ezek után bárkik kényükre-kedvükre belénk törölhetik  bakancsukat, és mi már  nem is védekezhetünk, nem maradt rá erőnk.
        Nem mondhatjuk, hogy  na-na, majd a Mama  meg a Papa?
        Önöknek, Uraim fogalmuk sincs,milyen érzés volt sok-sok  év után  végre- valahára az anyaország illatos  földjére lépni.
         Velem ez 30 éves koromban történt meg először ( ma 64 éves vagyok).
          Maguk, nagymagyarok osztanak-szoroznak .
          De miért nem teszik ezt becsülettel? Miért nem számolták ki mennyit nyert a magyar haza, azzal a számtalan, felsőfokú diplomával rendelkező okos szakemberrel, tudóssal, művésszel,aki most már ott él,dolgozik. Az ő diplomájukat ki fizette? Ja, kérem, hogy áttelepültek a szülők is ?
Netalán egynek is Önök biztosítottak lakhelyet ?
Pucér fenékkel,elnézést a fogalmazásomért, egy sem ment! Sőt, külön megköszönhetnék nekik, hogy olyan okos és becsületes  magyart neveltek a hazának.
        Apropó: miért is nem osztanak-szoroznak  akkor,amikor magyar állampolgárságot  adnak több tízezer  ázsiainak, nem beszélve azokról, akik illegálisan tartózkodnak ott. Avagy azokból nagy a haszon?
        Félreértés ne essék, nem vagyok fajgyűlölő,sőt. De mégiscsak: hogy is van ez ? Itt sohasem voltunk itthon, ott pedig nem voltunk otthon. Itt büdös magyarok voltunk, odaát muszkák,illetve ma már ukránok. Ez lenne a mi sorsunk, a végzetünk: nincs helyünk sehol a világon, hontalanok vagyunk, mint a pusztában bolyongó zsidók?
       Nagymagyarok, akik olyan hevesen agitáltak ellenünk, van képük azt állítani, hogy felelősséget éreznek a határon túli magyarokért, és azért szavaztak "Nem"-el, vajon a maguk ősei között voltak-e olyanok, akik az anyaországért,Magyarországért, a szabadságért adták vérüket?
       Néhány kárpátaljait, akiknek leszármazottjai most is itt élnek fel tudnék sorolni.
       És Hiller  István? Vasárnap éjjel diadalittas hangon (rókamosolya  az éterben is áttetszett) kijelentette: győzött a józan ész, a nép (megint csak nép?) a nemzetegyesítésre szavazott. Felfogja ön, Hiller Úr, amit mond, vagy  a magyar nyelvet csak beszéli? Gyúrcsány  urat már nem is jellemezve: össze-vissza beszél, de hisz ő eddig is  ezt tette. És Kuncze Úr, és Lendvai Ildikó, hű honleány? Van maguknak Istenük? Nem tudják felfogni,vagy nem is akarják, hogy mi nem alamizsnáért nyújtjuk a kezünket, mi csak azt szerettük volna, hogy szeressenek. Helyette megtapostak, megaláztak, leköptek.
        Csakhogy ezt már  sohasem  tudjuk megbocsátani, ezt már véreink tették ellenünk!
        A határon túli magyarok képviselői helyében én Önökkel soha többé szóba sem állnék. Vártunk mi majd egy évszázadot, ezt a kis időt már kibírjuk.
         Tisztelettel, pontosabban, dehogyis tisztelettel, csak úgy.
                                                                      
                                                                            Kára  Balázsné,
                                             Ungvár,Szabadság sugárút 4421
         U.i.:  a lelkiismeretük megnyugtatására  legyen bátorságuk  tükörbe nézni és jó erősen szembeköpni magukat. Ez a legkevesebb.

 -
  

Arról, hogy az árulót nem kell sajnálni

Az emberi perben, amikor csak lehet, felmentőítéletet hozni. Csak akkor nem, ha a vádlottat lassan és hidegen kitervelt árulás bűnében találod bűnösnek.

A gyilkosnak is hamarább bocsátani meg, mint az árulónak. A gyilkos legtöbbször indulatban cselekszik, s egész sorsával fizet érette. A gyilkos és az áldozat legtöbbször kötve vannak egymáshoz, valamilyen mély és érthetetlen törvény szerint. A gyilkos legtöbbször bitóra megy. De az áruló kezed szorongatja, az áruló szemedbe néz, terveid faggatja, veled sóhajt, nyög, fogadkozik. Az árulónak ne bocsáss meg soha. Az árulónak ne irgalmazz. Aki egyszer elárult - férfi vagy nő, mindegy -, annak számára nincs többé vizsga, mentség, feloldozás. Száműzzed életedből. Részvét nélkül nézzed sorsát. Közösségben és magánéletben ő az utolsó ember, nincs mentség számára.

Márai Sándor

  

Gul Jancsi emtézéje

 

A tsz-elnök vadonatúj kocsijával érkezett a szövetkezet gépmühelyéhez.A dolgozók rossz biciklikkel vagy gyalog tették meg ugyanazt az utat.Ők reggel hatkor kezdték a munkát,a főnök még az első kávéját sem itta meg addigra.Máskor a műhelyvezető brigadéros gyorsan kiosztotta az aznapi munkát,hogy ki hova megy,szánt,vet,arat vagy mikor mi,de most megbeszélésre hívta az embereket.Közölte,hogy neki csak annyi a feladata,hogy tartsa együtt az embereket,mert az elnöknek fontos bejelentése lesz.Mert hát ugymond nagy dolgok mentek végbe az országban,mert rendszerváltás  volt,meg taxisblokád,meg az MSZMP-ből is SZDSZ meg valami ilyesmik lettek,de ő nem a szavak embere,majd az elnök elmondja.Meg hát az sem jó már,hogy a téeszcsé még mindig téeszcsé,mert a változás az változás és annak ide is el kell érnie.

     Az elnök most előre köszönt mindenkinek,kezet fogott az emberekkel.Tudta,hogy ezeknek a munkásoknak úgy kell előadni a dolgot,hogy saját szavukon szóljon,mert a Kádár korszakban nem sok dolguk volt a törvényekkel,hiszen a párt helyettük is gondolkodott.

  -Arról van szó tagtársaim,- kezdte ezzel az eddig nem alkalmazott megszólítással – hogy két éve új kormányt választottak maguknak,hogy jobb legyen.

Most ezek az új fiuk ott fenn a Parlamentben úgy döntöttek,hogy a tsz-t át kell alakítani és a vagyont nevesíteni kell,a földjét meg aki akarja kikérheti a szövetkezetből.De aki a földet kiveszi,az a maga ura lesz,mehet ahová akar,mi nem fordítunk rá tovább gondot.Erre egy határidő van,majd tartunk közgyülést,de addig mindenki gondolja végig a dolgát magának is,meg a tsz-nek is.Ha a határidő lejár,onnan már nincs visszaút.Most mindenki mondja el a véleményét,a kérdését,azért vagyunk itt.A mai napot mindenkinek fizetjük,a munka megvár bennünket holnapig.

-          Amondó vagyok én elnök elvtárs….kezdte hozzászólását Gul János…

-          Ugyan már Jancsikám – szakította félbe az elnök – ne elvtárssozz már engem,hiszen azok az idők lejártak,tegezz csak nyugodtan,hiszen te vagy itt a legrégebbi tag,a legjobb traktoros.Nyugodtan urazzatok ti is –fordult a jelenlévőkhöz-.Tudjátok,hogy nekem is parancsoltak azokban az elnyomó években,azért is hagytam most már fel a párttitkársággal,már egy hónapja kisgazda lettem.Sose értettem egyet Marxszal meg Leninnel,de a közösség érdekében tartanom kellett a számat,mert ki vezette volna ezt a szövetkezetet,ha nem én,a környék egyik legjobb szakembere.

-          Amondó vagyok én elnök elvtárs vagy úr,hogy ezután sem fogom én magát tegezni,aki meg eddig annyira ragaszkodott az elvtássághoz,az maradjon ezután is az ami volt,mert kutyából legjobb esetben is csak sovány kutya lesz.

-          A parasztok nem mertek nevetni,az elnök nem mert bosszankodni.Tudták,hogy Gul Jancsi mindig kimondja amit gondol,igy volt ez már harminc évvel ezelőtt is.amikor az apját bekényszerítették a szövetkezetbe,ő meg ment vele.Körmös traktoron kezdte a munkát,a Pestszentlőrincen gyártott  „pöfögővel” folytatta,majd jöttek a szovjet MTZ erőgépek.Jancsinak kivételes érzéke volt volt a gépekhez,nagyon értette a szakmáját.Ha új traktort kapott a tsz,addig más nem ülhetett rá,míg ő be nem járatta.Ezért türtég meg nagyszájusága ellenére is.

-          -  Amondó vagyok én – vitte ismét a szót Gul Jancsi - ,hogy ez megint olyan ügyvédi huncutság,amiből a kisember rosszul jön ki.Nem is értem én,hogy miért lett úgy hirtelen tele az ország háza tekergő ügyvédekkel,munkás meg paraszt egy se,aki minket képviselne.

-          -  Mert ti szavaztátok oda őket,nektek volt sürgős a rendszerváltás,nektek nem volt jó Kádár alatt – jópofáskodott az elnök -.Ezek ott fenn most úgy döntöttek,hogy a szövetkezeti vagyont nevesíteni kell.A több tizmilliós vagyonunkból mindenkinek pénzben lesz kifejezve,hogy mennyi a részesedése,és azt valamilyen vagyontárgyban akár ki is viheti.

-          -  Akkor az MTZ 82-t amivel hazajárok kivihetem a téeszcséből,mint ahogy apáp két lovát,meg a teheneit behajtották annak idején? – formálta érdeklődőre a szót Gul Jancsi.

-          A választ meg sem hallotta,mert az esze már otthon volt.Ha ezt ő elmondja a feleségének.Talán még az asszony állapota is javúl,kevesebb morfiuminjekciót kell adni neki,ugy is elviseli a fájdalmakat.Két éve beteg már a társa,akivel harminc évet éltek példás egyetértésben.

-               A gyerekek már önállósodtak,ketten éldegélnek a régi házban.Se aprójószág,se kutya,se macska a háznál,mert nincs aki gondozza.A társánál már áttétek,egész nap fekszik,a testsúlya is egyre apad.Egy tehenet még megtartottak,mert azt mondta az orvos,kell a tej a beteg szervezetnek.Jancsi     mindig hajnalban kel,viszi a friss  tejet feleségének,ápolgatja,megfürdeti,aztán rohan a munkába.Napközben is hazaugrik többször az emtézével,mert jön az injekciós,hozzák az ebédet a konyháról,a tehenet is gazolni kell,este megint megfej,aztán éjfélig szóval tartja a feleségét,aki már egyre ritkábban és egyre erőtlenebbül válaszol.Ezért is engedte meg a tsz-vezetőség humánumból,hogy traktorosuk a gépet az udvarán tárolja,mert így van elég ideje a társát gondozni.

-          Most az eddiginél is gyorsabban száguldott a nyitott kapun a hátsó udvarra..Kigondolta,hogy miként mondja el a jó hírt a párjának.Az előszobából lábujjhegyen ment a beteg ágyához,nehogy felzavarja,ha netán alszik.A fal felé fordúlva mozdulatlanúl feküdt felesége.Kifakult haja puhán terűlt szét a párnán.Se egy csendes sóhajtás,se egy halk lélegzetvétel,se egy megrázó jajgatás.Biztos volt az injekciós-gondolta -,mert a morfium után mindig így szokott pihenni.

-          -A  jó hírt csak elmondom.- beszélt egyre hangosabban maga elé,az ágyszélén űlve.Te csak pihenj nyugodtan.Mostmár megoldódik a dolgunk.Lesz pénzünk a gyógyításra.Nekünk nevesíti a téeszcsé az emtézét.Azt mondta az elnök,négyszáz a könyv szerinti értéke.Nem tudom miféle könyv szerint annyi,mert megér az hatot is.Majd küldik,hogy mennyi a vagyonrészem,abból meg kitelik,még marad másra is.Eladjuk a gépet,abból telik az orvosokra.Veszünk a gyerekeknek…Na jó,tudom a véleményed,ne adjuk el ami már egyszer úgy jött.Hát akkor kivesszük a gépet,meg hozzá némi földet.Nem az összeset,hogy a tagságom ne szűnjön meg.Csak annyit,hogy vessünk búzát,kúkoricát,forgót,az most jól is hoz.Így is lesz elég pénzünk az orvosokra,ha már annyira pénzéhesek.Tudod,hogy nem megy másképp,mert két éve,hogy már leestél a lábadról,mégsem százalékoltak le,mert nem volt miből juttatni nekik.Fellebbezésre adtak egy hónapja hatvanhét százalékot,amikor már mentőkovsi vitt a bizottság elé.

Pedig a dolgok régebben kezdődtek.Már a harmadik szülésed után jöttek a problémák.A női bajaid hol megjöttek,hol kimaradtak,majd kórház lett a vége.Tudod hány nő felajánlkozott nekem?Mondták,hogy hallottuk Jancsi kipakolták az asszonyt,de ne búsúlj,mert mi még egyben vagyunk,ha vígasztalódni akarsz valahol.Na de nekem nem kellenek az ilyen cédák,akik főzni sem tudnak,csak felajánlkozni.Már lány korában is kerülgetett a nagytermészetű szomszédasszony,de a munkához nem fült a foga.Te meg dolgos voltál,takaros,olyan káposztát töltöttél,hogy tizet is megettem belőle egy ültőben.Nem is kellett nekem más asszonynak.

      Hagyjuk meg,hogy én sem voltam rossz ember.Nem nyúltam idegen szoknyák alá,nem sündörögtem a kocsmában,elláttam itthon a dolgot,aztán esténként,lefekvés után is ember voltam magamért.Pedig mi turtuk a földet.Hol gyalogszeresen,hol traktorosan,de mindig az Isten ege alatt tettük a dolgot.A gyerekeink ott nőttek fel mellettünk a mezőn,megtanulták a becsületes munkát.Szegényesen éltünk abban a régi időkben,de boldogan,mert tudtunk örülni az ünnepeknek,a gyerekeknek,egymásnak,télnek,nyárnak,meg mindennek.Csak ez a betegség ne jött volna.Csak a pénzünk több lett volna.Csak az orvos olcsóbb lett volna.

Na de most már fordulj meg csendesen,mert megjött az injekciós.Hát még nem volt….Pedi én már azt hittem…Akkor nem a morfium..Segítek megfordúlni.Csak csendesen,ne erőltesd magad.Na,de mi ez…Na,de hogy van ez…..Mi történt…

 

        A temetés három nap múlva volt.Virrasztáskor Gul János bekapott egy-két pohárral.Előtte sosem ivott szeszesitalt.Falun ez így szokás a halottas háznál.Estefelé már viccelődtek a ravatal mellett,töltögették szaporán a poharakat,magasztalták az elhunytat,énekelgettek egyházi énekeket,néha már majdnem nótáztak,máskor meg sopánkodva jajveszékeltek.Még búcsúzóul néhány pohárral bekaptak és szétszéledtek.Jancsi is bekapott néhány pohárral,aztán arra is szomjúságot érzett.A koporsó mellől nem mozdúlt.Ott bóbiskolta végig az éjszakát.Nézte a kopott padlót.Fájdalmat,nagyon nagy fájdalmat érzett,de sirni nem tudott.Borotválkozni sem volt kedve.

Másnap ellátta a tehenet,megcsapkodta a nyakát,a magyartarka csendesen bőgött néhányat.Körbejárta az emtézét,ellenőrizte a gumiját.De borotválkozni nem volt kedve.Űlt a koporsó mellett,a temetést a gyerekek intézték.

Borostásan lépkedett a koporsó után a temetői sírgödörig.Az elhantolás végeztével még órákig állt az akácfa fejfa mellett.Ezután három hétig egyfolytában ivott.A tsz küldött neki egy papírt,hogy ötszázezer üzletrészt nevesítettek a részére.Este már nem ivott,hogy másnap beülhessen a traktorba.Másnap reggel éppen megborotválkozott,zuhanyozni készűlt,amikor az elnök,régi haragosa a mezőőr,a községi rendőr meg egy traktoros megjelent nála.

--Na Gul úr,jöttünk a gépért-közölte határozottan az elnök.

-De hát az úgy volt,azt beszéltük meg..

-Beszéltünk mi már sok mindent ebben az országban,de a törvény az törvény.

-A törvény adott nekem üzletrészt,abból meg kitelik az MTZ.

-Kitelik az én üzletrészemből is..igy az elnök

-Ha nekem ígérte,akkor a becsület….

-Becsület-becsület,hol van az már-nyújtotta a szavakat az elnök…

A határidő,a jogvesztő határidő!Miért nem kérte Gul úr írásban az igényét.Nem kellett volna annyit inni az utóbbi hetekben,hogy ne tudja az eszét.Na ne tartsa fel a bizottságot,nem érünk mi most arra rá.

A bizottság elment,Gul Jancsi leűlt a diófa alá,maga mellé tette a karoskosarat a pálinkával,borral,sörrel és egyre csak töltött.Közben nézte az agyagba formálódott keréknyomokat és csendesen könnyezett.

        Este már nehezen mozdúlt,de még betántorgott az ólba.Meg kell fejni a tehenet,mert különben tőgyulladást kap és elpusztul.A A farkát akarta a tarkának a hátsó lábához kötni,hogy ne csapkodjon fejés közben.Ahogy lehajolt a lábszárhoz kötözött madzag után,fejjel beesett a tehén alá.Másnap találtak rá a szomszédok,a többmázsás jószág széttaposta.

A hatóság megállapította,hogy idegenkezüség nem történt,így minden rendben.

 

ABA

 

  

 

                                     BIRKAADÓ

 

     Azt kérdezed,van felső határa a birkatürelemnek?Azt mondom:nincs!Sőt!Válaszom:legyen adóköteles!Minél inkább birka,annál magasabb adó.Sávosan.

Elkárhozásom előtt a nép javára….néhány adó,mert az eddigiek gyengék,erőtlenek.

Az eső utáni felfrissült levegő után senki egy huncut adópetákot nem fizet!Türhetetlen egy liberális demokráciában!A természet csodáit adómentesen élvezed.Ingyen napfelkelte.Amikor a hajnali bíborfény szétszivárog a halott kékes szürkeségen,izzani kezd az égen alig látható vörös fénye,majd hirtelen,ijedten távozik a szürkület,te ezt ingyen élveznéd?Közben még a hajnali kakasok versenykukorékolását is?

Nem értelek!Azt mondod,úgyis lenyulják…Hát persze.Ettől felemelő!Amikor lépcsőt vagy hegyet mászok,mindig hátrafelé haladok,hogy előre élvezzem a növekvő mélységet amit határozottan élvezek.Hogy miért?Mert mindig mélység iszonyom volt,és félek,fent az angyalok között,majd nyomorultul érezném magam.

Érted már?Adózni élvezet.Adj önfeledten!Ahogy éjszaka teszed és nem adózol ezért sem!Reggel kiguvadt szemekkel indulsz munkát keresni.Tudod,hogy úgysem találsz.Ma hallottam a bevallás technikáját.A bal oldali szomszéd,mélyen a szemedbe néz:két orgazmus.Átmész a jobb oldali szomszédhoz:végignéz,legyint és azt mondja,nem volt semmi.Az APEH meg beír egyet.Aztán a szomszédok ezen összeugranak,biróság,illeték,adó..

Tényleg nem érted?Sokan vagyunk.Sok csúcsrajárás,sok magyar.Az adó közgazdasági eszköz.Szabályoz.Zsebre és népességre.Kevés játék – kevés magyar!

Nem fizetsz a napnyugtáért a telihold látványáért,a csillagog ragyogásáért.Kerékpárosok és a gyalogosok nem adóznak.De még a csecsemők és a halottak sem.

Meg kellene adóztatni az adót!Jut eszembe:ezt már kitalálták…

Különadó a rasszistákra,antiszemitákra!Ezek jó sokan vannak.Számukat pedig mindig lehet emelni…

Tudod,külön adóval illetném a medencéket,mindegyiket,kicsiket és nagyokat.Büntető adót a Kárpát-medencére vetnék ki,mert még mindig azt hiszik,hogy az övék…..!

Még nem tudom,hogy a lelkem az adópokolba,vagy az adóparadicsomba kerűl.Előtte bevezetném a birkaadót.A négylábuak alapadóját,négyzetre emelném kétlábuak esetén.Szépen,türelmesen.Ebben a nagy türelmi zónában….

2009.május 28

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

трансфер анталия кемер

(CharlesSes, 2021.03.15 01:22)

Компания Fly Transfer Tourism Transport https://antalyatransfer07.com, основанная в Анталии в 1989 году со скромным числом транспортных средств и персонала, гордится тем, что является новаторской организацией и лидером в секторе, которая активизирует динамику сектора и предлагает новые перспективы на том этапе, которого мы достигли сегодня. Он продолжает оказывать услуги своим молодым, динамичным и опытным персоналом.
Первоначально действуя только в сфере перевозки персонала, сейчас Fly Transfer Turizm Tas?mac?l?k; Он кроме этого предоставляет услуги в определенных областях, таких как аренда автомобилей, транспорт для конгрессов, транспортировка в торговый комплекс, перевозка экипажей и пассажиров, VIP-туристические перевозки и обслуживание, и с каждым днем увеличивает разнообразие собственных услуг.
Как мы подчеркиваем в слогане отечественной компании, наиболее важным причиной для достижения этих дней есть ценность, данная людям, самому высокому существу во Вселенной, и уважение, которое мы испытываем к нашей работе, с пониманием «Пускай ваш отпуск начнется. с VIP-трансфером ».

Наша компания, которая придерживается философии «вернуть обществу то, что вы получаете от общества», пообещала удачно нести видение и эту миссию будущим поколениям.

Веря в важность человеческих ценностей и занятости, мы обещаем, что продолжим создавать добавленную цена для экономики нашей страны, веря в то, что мы сможем предоставлять гораздо более успешные услуги нашим уважаемым клиентам с этим чувством долга и пониманием.

Компания Antalya Transfer, которая уже много лет работает с девизом «Начни свой отпуск с VIP-трансфера» с 1989 года, предлагает мгновенные решения всех ваших вопросов и проблем посредством круглосуточной службы помощи.
https://antalyatransfer07.com - трансфер в анталии

advisor de poquer - advisor.poker

(EvidokImand, 2021.03.11 12:50)

How to be, if your friend is well versed in poker? Best way to play with them. But if you don’t know some of the rules, you need to search the best advice in Internet. Also, there are a lot of useful Internet links on the web, where you may upload different articles and find interesting ways to augment your money.

At advisor.poker you may find real analytics and advice on how to win cash. Some of people all over the world during CV19 playing in casino. If video slots don’t interest you, it is probable to play different and interesting games. Some people usually knowing, how to earn money in poker, but there are a lot of young men and PhD, who have never played online poker.

In this way better to search a poker advisor. At website <a href=https://advisor.poker/>advisor aprendizaje poker</a> there are some interesting items, which will support you win cash. Some of them combined with advice on how to win with mobile poker. But if you want to win in online poker, you should find very helpful online poker advice. So, an online poker advisor collected your private moments. Some of them interconnected with holdem poker advisor, where there are some of advice about winning in unusual situations.

When you have more than 6+ tables near you, need to proceed playing online poker in each of them. But you can miss some moments, about not each one person knowing. That is better to read unusual advice about digital poker. Usually, every year software in online poker is changed. That is better to discover pretty and useful program software advice, which will help you.

There is a lot of interesting poker advice, which is associate with Android or iOs poker games. Web poker in 2021 is very fascinating. Internet poker is free and you could play without huge rates. If you want to win in web poker in 2021, better to find a free digital poker advisor. Some of the advice is <a href=https://advisor.poker/>empezar a advisorar el poker</a> here.

If you wish to play small poker, you may know one of the most important pieces of advice. First, you may play with a small number of hands. With your opponents, you must be aggressive. If you are a newbie in digital poker, you must play against weak poker with other players.

Don’t forget, that if you are not a professional player, don’t get carried away with bluffing. In additional, you must browse every day new information about gambling. Digital poker in 2021 is a very significant game and a lot of men in Europe, Canada, and the USA are playing it. On link, you could find cash online advisor and reed items how really to win in online poker.

купить инверторный стабилизатор

(msk-stabilizator22, 2021.03.11 00:51)

СПАСИБО ОЧЕНЬ КЛАСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!


-----
<a href=https://msk-stabilizator.ru/cat.php?cat=instab>стабилизатор штиль</a> https://msk-stabilizator.ru/

зарубежные лотереи в россии

(lottoalotto, 2021.03.09 06:20)

Покупка билетов для лотерейной игры отменный прием постигнуть личную удачу для увеличению больших средств, также для огромного числа участников приятным является определенно то, что с обретения актуального документа не требуется больших рефинансирования, правда постоянно находится вероятность дохода https://lottoalotto.ru/ значительных денег. В случае если пользователям интересно купить билет у случайные номера плюс выигрывать при таком желанные вознаграждения, в таком случае пора направить увлеченность в всемирным зарубежным играм, на них пользователь сейчас сможете обретать возможные деньги у долларах плюс публично включать живую источник LottoaLotto.Ru розыгрышей, вовсе не думая об мошенничество. Уточнить данные об мировые лотерейные билеты также получить последовательную руководство по игры в всемирные выигрышные билета пользователь сможет непосредтсвенно на страничке <a href=https://lottoalotto.ru/evropejskie-loterei/>https://lottoalotto.ru/evropejskie-loterei/</a> зарубежных лото на территории России. В этом сайте грамотный пользователь игры у зарубежным лотереям с Российской Федерации рассказывает все особенности также дает практические советы, с помощью каких Вы сумеют бойко начать зарубежные лотереи и извлекать доходы по иностранные лотереи.

Escort love anal allie haze layla price candice dare ani black

(Escort_mug, 2021.03.07 09:26)

Thank you i do try We r a happily married couple looking for some girls to come join our fun we r up for almost anything. <a href=https://bibliopilot.ru/bitrix/rk.php?goto=https://escort-mix.com/>via @escort-mix.com</a>. Opening a door but being either side is a different scenario (and not the norm on a date) - sounds more like your antique shop scenario. She appears too. As far as I can tell she does not act like this with any other guy. She's actually kind of a snob and a bitch to other people. (other peoples words, not mine). Mera lund pi le she is old now, but i'd still lick her dry Who is she? I need more of her!

Альтернативная медицина

(Robert, 2021.03.06 14:41)


<a href=https://rescuer.info/stati/13-ekstrosensorika.html>экстрасенсорика это</a>

chemcook top top

(chemcook, 2021.03.02 19:25)

It is a pity, that now I can not express - I hurry up on job. I will be released - I will necessarily express the opinion.

-------
<a href=https://www.chemcook.com/swingers-meet-and-greet-other-horny-couples-at-the-mansion__trashed/>https://www.chemcook.com/swingers-meet-and-greet-other-horny-couples-at-the-mansion__trashed/</a> | https://www.chemcook.com/

быстрые знакомства в иркутске

(love38, 2021.03.02 02:50)

Могу предложить Вам посетить сайт, на котором есть много статей на интересующую Вас тему.

-------
<a href=https://love38.ru/dosug>сайт знакомств для секса</a> | https://love38.ru/

снять шлюху в иркутске

(dosug138, 2021.03.01 11:06)

По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу это доказать.

-------
<a href=https://dosug-138.ru/>проститутки по вызову</a> | https://dosug-138.ru/

Южная жизнь

(Irina, 2021.02.28 07:43)


<a href=https://south.life/dosug-i-turizm/26-agurskie-vodopady-osobennosti-puteshestviya.html>Агурские водопады</a>

проверенные индивидуалки иркутск

(individualki038, 2021.02.27 07:03)

Поздравляю, эта весьма хорошая мысль придется как раз кстати

-------
[url=https://individualki-038.ru/]зрелые проститутки иркутска[/url] | https://individualki-038.ru/

проститутки выезд иркутск

(sosamba138, 2021.02.25 23:44)

Совершенно верно! Это отличная идея. Готов Вас поддержать.

-------
<a href=https://sosamba-138.ru/>проститутки иркутской области из усолья</a> | https://sosamba-138.ru/

Why Are So Many Flat Men Into Transsexual Porn?

(Willardtrale, 2021.02.25 15:05)

While the terms “tranny” and “shemale” may be commonly habituated to on porn sites to mark out a unambiguous category of porn, various within the trans community on those terms offensive. They aren’t typically reach-me-down in the scientific literature, either, so I'll stick to more commonly reach-me-down language here, such as “trans” and “transgender.” That said, you are correct in noting that a weighty bevy of men appear to be interested in trans filth and the opening psychical research on this of inquiry dates back a sprinkling decades.

more on - <a href=https://thetranny.com>thetranny</a>

Качественное продвижение в интернете

(CharlesSes, 2021.02.20 01:18)

Нашел качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах Вордпресс.
Вы получаете на сайт статьи и тексты с ссылками, которые точно передадут вес с донора на ваш сайт.
Таким образом легко можно поднимать НЧ, а также подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.
http://jeremiah2h16ias3.yomoblog.com/profile - Продвижение

<a href=http://johnnyfmsw35780.blogdal.com/3067619/ target="_blank"><img src=https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0219/8c/_7f2d3907ad5414ded55d871891022f8c.jpeg border="0"></a>

Hot new pictures each day

(leafn4, 2021.02.19 17:57)

Sexy pictures each day
http://hotblognetwork.com/?kaela
lesbians in porn videos toledo ohio fine azz latina porn porn stars 2010 free porn game bayonetta porn star angel lorie

Эффективное продвижение статьями

(CharlesSes, 2021.02.17 00:13)

Нашел качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах Вордпресс.
Вы получаете на сайт статьи и тексты с ссылками, которые точно передадут вес с донора на ваш сайт.
Таким образом легко можно поднимать НЧ, а также подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.


https://fernandoqbin91357.iyublog.com/1999599/ - Успешное продвижение в интернете

Статейное качественное продвижение

(CharlesSes, 2021.02.16 07:49)

Нашел качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах Вордпресс.
Вы получаете на сайт статьи и тексты с ссылками, которые точно передадут вес с донора на ваш сайт.
Таким образом легко можно поднимать НЧ, а также подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа.
Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту.


https://francisconkfy62727.blogsumer.com/2001412/ - Эффективное продвижение

Filth is right away valid

(Milandaunc, 2021.02.15 01:36)

Few things are truly universal. But while people across the fabulous address contrastive languages, eat manifold foods and straight feel varied emotions, millions across the people watch porn. In defiance of being so greatly consumed, porn is maligned as the beginning of camaraderie’s ills. It’s constant been labelled a public form gamble by means of politicians in Utah.

Porn has transformed exceeding the erstwhile only one decades, due to the availability of the internet and faster net connections. It is also becoming more immersive than yet before. Parody understood reality. Earlier this year, researchers from Newcastle University in the UK spiky out that VR changes the event of porn from d‚gag‚e observer to protagonist. They warned that this has the passive to divulge the route between genuineness and hallucination, perhaps damaging relationships and encouraging unhealthy behaviour.

more on - <a href=https://gay0day.com/tr/>gay porn</a>

перетяжка руля под оригинал - airbag-center.com.ua

(VerakedLon, 2021.01.28 00:54)

Разблокировка ремней безопасности Киев airbag-center.com.ua

Представляем Вам услуги автосервиса по ремонту подушек безопасности, ремней после аварии. Нередко бывает так, что даже при небольшой аварии вылетают подушки безопасности, обрывается замок ремней, или заедает, портится обивка, двери и другое. Мы промышляем профессиональным восстановлением системы безопасности авто. Это касается не только внешнего вида, но и полной работоспособности, как с завода автомобиля.

По запросу <a href=https://airbag-center.com.ua/ru/vosstanovlenie-podushki-bezopasnosti-rulya.html>восстановление подушки безопасности руля</a> переходи на наш веб-сайт. Интернет ресурс airbag-center.com.ua предлагает полный объем информации по представленной работе, это всё про нашу организацию, какие автомобили обслуживаем, какие услуги оказываем, в чем наши плюсы, как с нами созвониться, а также наши работы, блог и подробные контакты. Мы промышляем ремонтом системы безопасности абсолютно всех марок машин, от совсем простых, до S-класса. Стоимость услуги считается перед утверждением Вашего заказа и не может быть повышена в моменте и после исполнения работы.

Обязательно посмотрите все наши работы, представленные на онлайн ресурсе. Это: ремонт Airbag, перетяжка руля, торпедо, потолка или салона. Мы даем гарантию на наши услуги, ведь большое количество отзывов, довольных клиентов, большой опыт наших работников говорят о нашем профессионализме. Для Вас услуги: ремонт подушки сиденья, перетяжка салона кожей, ремонт шторок безопасности крыши, ремонт сидений, замена газогенераторов, реставрация накладок руляколеней, ремонт подушки безопасности водителя и многое другое.

Чтобы заказать <a href=https://airbag-center.com.ua/>ремонт подушок безпеки Київ</a> позвоните нам. Наш телефон +380673198870. По телефону наши специалисты дадут Вам всю важную информацию, например реализуют полный расчет стоимости, расскажут о сроках исполнения и дополнительных услугах.

Находимся по адресу: г. Киев, ул. Оросительная 6-А, график работы с пн по пт с 9:00 до 19:00, сб с 9:00 до 17:00, воскресенье-выходной. Также можно оставить анкету на следующем сайте airbag-center.com.ua в любое время, тем более при онлайн заказе Вы получите скидку 5 %. Для этого напишите своё имя, электронный адрес, номер телефона и сообщение и мы ответим Вам в скорое рабочее время.

Для тех, кто любит автомобили немножко побольше других и интересуется новостями в сфере авто, мы разработали блог на нашем интернет ресурсе airbag-center.com.ua для Вас. Переходите, чтобы узнать, что сделать, если загорелась лампочка SRS AIRBAG, как именно работают подушки безопасности, как делают ремонт электроники в Киеве и многое другое.

Перетяжку руля делают не только в случае срабатывания подушки безопасности, но и если вдруг нужна смена внешнего вида. К примеру, имеются сильные потертости, была травма острым предметом, или просто есть желание изменить цвет или механизм. Мы с удовольствием поможем Вам воплотить все свои задумки и подскажем с профессиональной стороны, на что лучше обратить Ваше внимание.

Продвижение сайтов в ТОП.

(JamesSpifs, 2021.01.22 13:43)

Увеличение ссылочного веса пресс-релиза: https://t.me/PromoPult
Пресс-релиз - это еще один отличный способ наладить ссылки и рекламировать свой бренд, не тратя слишком много денег.
Все еще небольшие и крупные бренды используют пресс-релизы в своей маркетинговой кампании. Но ссылки из пресс-релиза не такие уж и сильные.
Важный факт: в пресс-релизах нет ссылок, как в вашем блоге . Если вы можете дать ссылки на свой пресс-релиз, это увеличит ссылочный вес пресс-релиза.
В конечном итоге это увеличит ссылочный вес на странице с деньгами. Вы можете предоставить на форуме ссылки на пресс-релиз. Ссылки на форумы могут увеличить ссылочный вес пресс-релиза.
В этом случае мы можем вам помочь.
мы можем создать огромное количество ссылок на профили форума для пресс-релиза. Без сомнения, ссылки увеличат ссылочный вес пресс-релизов.

=============================================================

Формы обратной связи — более 3 500 000 ссылок. Для различных целей
Сделать заказ: https://t.me/PromoPult


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Következő »